Betingelser og vilkår

Med mindre det inngås en spesiell avtale mellom Holbi og kunden, gjelder disse vilkårene for og arbeid og kommunikasjon som vi utfører for vår klient. Alle forekomster av ord "vi", "oss", "våre" betyr Holbi, når alle forekomster av "deg", "din" betyr deg, vår klient.

1 TILLATTELSE AV BETINGELSER

1.1 Din tilgang til og bruk av holbi.co.uk ("nettstedet") og eventuelle tjenester som nevnt i punkt 2, er underlagt disse vilkårene. Du vil ikke bruke nettstedet / tjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet / tjenestene aksepterer du fullstendig vilkårene og betingelsene i denne kunngjøringen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet / tjenestene.

1.2 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene og vilkårene til enhver tid, og din fortsatte bruk av nettstedet / tjenestene etter eventuelle endringer skal anses for å være aksept for slik endring. Det er derfor ditt ansvar å regelmessig sjekke vilkårene og betingelsene for eventuelle endringer.

2 TJENESTENE

Nettstedet tilbyr musikk- og videonedlastings- og streamingtjenester ("Tjenestene") som er laget for å gjøre det mulig for deg å kjøpe lovlig online musikk med andre. Med mindre annet er oppgitt, er tjenestene kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Du godtar herved at datamaskinen din oppfyller de minimumstekniske kravene til tjenestene som angitt tydelig på nettstedet. Tjenestene er til eget bruk, og du er ikke autorisert til å lage noen kopier av nedlastinger annet enn for personlig bruk.

3 BARN SUPERVISION

Vi er opptatt av sikkerheten og personvernet til brukerne, spesielt barn. Foreldre som ønsker å tillate sine barn tilgang til og bruk av nettstedet / tjenestene, bør overvåke slik tilgang og bruk. Ved å la barnet få tilgang til Tjenestene, lar du barnet ditt få tilgang til alle tjenestene. Det er derfor ditt ansvar å avgjøre hvilke tjenester som passer for barnet ditt. Vær alltid forsiktig når du avslører personlig identifiserbar informasjon om deg selv eller dine barn via noen av tjenestene.

4 PRIVACY POLICY

4.1 Vi er forpliktet til ansvarlig datahåndtering og abonnerer på prinsippene i databeskyttelseslovgivningen i Storbritannia. Vi er forpliktet til å opprettholde personvernet til brukerne og opprettholde sikkerheten til personlig informasjon mottatt fra deg. Hvis du registrerer deg for noen av tjenestene, blir du bedt om å gi grunnleggende personlig informasjon. Informasjonen fra deg er ikke tilgjengelig for salg eller bruk av tredjepart. Informasjonen brukes kun til å varsle deg om endringer eller oppdateringer til nettstedet / tjenestene.

4.2 Vi kan bruke en teknologi kalt "cookies" som en del av vår normale forretningsprosedyre for å spore oppførsmønstre for besøkende til nettstedet. En informasjonskapsel er et element av data som Nettstedet sender til nettleseren din, som deretter lagres på systemet. Du kan angi nettleseren din for å forhindre dette. Eventuell informasjon samlet på denne måten kan brukes til å identifisere deg med mindre du endrer nettleserinnstillingene.

5 BRUKERTOKOLL, PASSORD OG SIKKERHET

Hvis en bestemt tjeneste krever at du åpner en konto, vil du bli pålagt å fullføre registreringsprosessen ved å gi visse opplysninger og registrere et brukernavn og passord for bruk med den tjenesten. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til brukernavnet og passordet og også for alle aktiviteter som finner sted under din konto. Du samtykker i å straks varsle oss om uautorisert bruk av passord eller konto eller andre brudd på sikkerheten. Under ingen omstendigheter vil holbi.co.uk være ansvarlig for eventuelle indirekte eller følgeskader eller tap som følge av at brukernavnet ditt og / eller passordet er oppgitt. Du kan ikke når som helst bruke en annen persons konto uten eksplisitt tillatelse fra kontoinnehaveren.

6 ANSVARLIG BRUK

6.1 Du erkjenner at all informasjon, tekst, grafikk, logoer, fotografier, bilder, bevegelige bilder, lyd, illustrasjoner og annet materiale ("Innholdet"), enten offentliggjort eller overført privat, er eneansvarlig for den personen fra hvilken slike Innholdet oppsto. Vi kontrollerer eller godkjenner ikke Innholdet og kan ikke garantere nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til slikt innhold, og du anerkjenner at ved bruk av tjenestene kan du bli utsatt for innhold som er støtende og / eller uanstendig. holbi.co.uk vil ikke være ansvarlig på noen måte for noe innhold eller for noe tap eller skade av noe slag som følge av bruken av innhold som sendes via tjenestene, og du godtar å bære alle risikoer knyttet til bruk av innhold, inkludert enhver tillit til nøyaktigheten eller fullstendigheten til slikt innhold.

6.2 Ved bruk av Nettstedet / Tjenestene, godtar du ikke å:

6.2.1 bruke tjenestene til å sende søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideordninger eller andre uønskede meldinger, kommersielt eller på annen måte;

6.2.2 post, publisere, distribuere eller formidle materiale eller informasjon som er ærekrenkende, krenkende, uanstendig, uanstendig, truende, fornærmende, trakasserende eller ulovlig;

6.2.3 poste, publisere, distribuere eller formidle materiale eller informasjon som fremkaller diskriminering, hat eller vold mot noen person eller gruppe på grunn av deres rase, religion, funksjonshemming, nasjonalitet eller på annen måte;

6.2.4 true, misbruke, forstyrre, stalke eller på annen måte bryte lovens rettigheter (inkludert privatlivets fred og publisitet) til andre;

6.2.5 bruke all informasjon eller materiale på noen måte som bryter med noen opphavsrett, varemerke, patent eller annen proprietær rettighet;

6.2.6 Lagre eller last opp filer som inneholder virus, orm, trojan eller korrupte data som kan skade operasjonen av datamaskinen eller egenskapen til en annen;

6.2.7 samle inn eller lagre personlig informasjon om andre, inkludert e-postadresser;

6.2.8 annonsere eller tilby å kjøpe eller selge varer eller tjenester til kommersielt formål, med mindre slik kommunikasjonsfasilitet spesifikt tillater slike meldinger;

6.2.9 etterligne enhver person eller enhet med det formål å villede andre;

6.2.10 bryter med gjeldende lover eller forskrifter

6.2.11 Bruk nettstedet / tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nettstedet / tjenestene eller forstyrre andre parters bruk og nytelse av nettstedet / tjenestene;

6.2.12 post, publisere, distribuere eller formidle materiale eller informasjon som du ikke har rett til å overføre i henhold til lov eller kontraktsforhold eller fidusiære forhold (for eksempel intern informasjon eller konfidensiell informasjon som er avslørt i løpet av ansettelsen eller i henhold til fortrolighetsavtale );

6.2.13 forsøke å få uautorisert tilgang til noen av tjenestene, andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er koblet til nettstedet / tjenestene gjennom hacking, passordgruve eller andre midler.

6.3 Vi har ingen forpliktelse til å overvåke Tjenestene, men har rett til å gjennomgå materiale som er oppført i en kommunikasjonsfasilitet og, etter eget skjønn, å fjerne materiale som bryter disse vilkårene og er ellers uegnet.

7 AVSLUTNING

Vi har rett til å si opp tilgang til noen eller alle Tjenestene når som helst, uten varsel, av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, brudd på disse vilkårene. Vi kan også til enhver tid, etter eget skjønn, avbryte Nettstedet / Tjenestene eller enhver del derav uten forutgående varsel og du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for enhver opphør av din tilgang til nettstedet / tjenestene .

Hvis du bruker noen av våre SaaS-løsninger (programvare som en tjeneste) og ønsker å avslutte bruken av slik tjeneste, vil vi ikke kunne refundere eventuelle oppsettgebyr du måtte ha betalt for å ha konfigurert og konfigurert kontoen din .

8 LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSITES

Nettstedet / tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som styres og vedlikeholdes av andre. Enhver kobling til andre nettsteder er ikke en godkjenning av slike nettsteder, og du bekrefter og godtar at holbi.co.uk ikke er ansvarlig for innholdet eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.

9 INTERNASJONELL BRUK

Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover angående overføring av tekniske data som er eksportert fra Storbritannia eller landet du bor i (hvis forskjellig), og med alle lokale lover og regler om god bruk av og oppførsel på Internett.

10 INTELLEKTULE EIENDOMSRETTIGHETER

10.1 Nettstedet og dets innhold (inkludert, uten begrensning, nettsteddesign, tekst, grafikk og all programvare og kildekoder knyttet til nettstedet og tjenestene) er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter og lover. Ved tilgang til nettstedet godkjenner du at du vil få tilgang til innholdet utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen av innholdet kan lastes ned, kopieres, reproduseres, overføres, lagres, selges eller distribueres uten skriftlig samtykke fra rettighetshaveren. Dette utelukker ikke nedlasting, kopiering og / eller utskrift av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell eller hjemmebruk.

10.2 holbi.co.uk påstår ikke eierskap av materiale du legger inn, laster opp eller sender til ethvert offentligt tilgjengelig område av tjenestene. Ved å gjøre dette gir du oss et verdensomspennende, lisensfritt, ikke-eksklusivt lisens til å kopiere, distribuere, overføre, reprodusere, offentlig vise, redigere, oversette eller publisere slikt innhold så lenge du velger å vise slikt innhold via tjenestene. Lisensen skal avsluttes når slikt innhold slettes fra tjenestene.

11 SKADER

Du samtykker i å frigi og holde holbi.co.uk ufarlig fra og mot brudd på disse vilkårene og eventuelle krav eller krav som er brakt mot holbi.co.uk av tredjepart som oppstår som følge av din bruk av Tjenestene og / eller innhold som er innlevert, sendt eller overført gjennom Tjenestene, inkludert uten begrensning alle krav, handlinger, handlinger, tap, forpliktelser, skader, kostnader, utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader og utgifter) uansett som de måtte lide eller pådra seg av holbi.co.uk som følge av brudd på disse vilkårene.

12 DISCLAIMERS OG BEGRENSNING AV ANSVAR

12.1 Bruk av nettstedet / tjenestene er på egen risiko. Nettstedet / tjenestene er gitt på grunnlag av "AS IS" og "AS AVAILABLE" uten noen representasjon eller påtegning, og uten garantier av noe slag, uansett om det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for en bestemt formål, ikke-brudd, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.

12.2 I den grad loven tillater det, vil holbi.co.uk ikke være ansvarlig for noe indirekte eller følgeskader eller skade (inkludert, uten begrensning, tap av forretninger, muligheter, data, fortjeneste) som skyldes eller i forbindelse med bruk av Nettstedet / tjenestene.

12.3 holbi.co.uk gir ingen garanti for at nettstedet / tjenestene vil tilfredsstille dine krav, at innholdet vil være nøyaktig eller pålitelig, at funksjonaliteten til nettstedet / tjenestene vil være uavbrutt eller feilfri, at feilene vil bli korrigert eller at Nettsted / tjenester eller serveren som gjør dem tilgjengelig, er fri for virus eller noe annet som kan være skadelig eller destruktiv.

12.4 Ingenting i disse vilkårene skal tolkes for å utelukke eller begrense holbi.co.uk's ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet av holbi.co.uk.

12.5 Ingenting i disse vilkårene vil påvirke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

13 OFFENTLIGT TILBUD AV HOLBI

I tilfelle du som kunde legger inn en ordre hos oss Våre offentlige tilbudsbetingelser gjelder.

13.1 Betal for løsninger og tjenester på nettet.

Vi aksepterer betalinger online via SagePay - en sikker, fullstendig PCI DSS-sertifisert løsning. Visa, Master Card og American Express er akseptert. Vi aksepterer betalinger i GBP, EUR og USD.

Løsninger og tjenester leveres strengt til kunder over 18 år.

Levering av løsninger og tjenester utføres via elektroniske kommunikasjonsmidler. Nettsteder lastes opp til de utpekte web hosting kontoer (eller servere), konfigurert og lansert. Programvareløsninger leveres som kjørbare filer og er konfigurert og lansert. Ingen fysisk levering er tilgjengelig.

Ingen avkastning kan tilbys da ingen fysisk levering finner sted. Løsninger og tjenester anses å være levert når de har blitt lastet opp til de utpekte web hosting kontoer eller servere.

Ingen tilbakebetalinger kan tilbys for ferdige og leverte løsninger og tjenester. Ingen refusjon kan tilbys når arbeidet påbegynnes på hele prosjektet eller en av delene.

Full avbestilling kan tilbys så snart arbeidet ikke har startet på hele prosjektet eller en av delene.

14 SEVERANCE

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene skulle være ugyldige, ulovlige eller uopprettelige av en hvilken som helst grunn av en kompetent domstol, skal slike vilkår eller betingelser skilles og de resterende vilkårene overlever og forblir fullstendige og har full virkning og Fortsett å være bindende og håndheves.

15 LOVGIVNING

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov, og du sender herved til de eksklusive jurisdiksjonene til engelske domstoler.